فروم آزمون

MBTI تستاپ


آزمونهای مرتبط
تصویر عنوان آزمون
تست نئو-فرم کوتاه
تست مهارتهای مذاکره پیره
OSIPOW پرسشنامه استرس شغلی
تست رضایت شغلی مینه سوتا
تست هوش هیجانی
مقیاس کمالگرایی هیل
تست شخصیت شناسی دیسک (DISC)
تست نئو فرم بلند (NEO PI-R)
آزمون سنجش افسردگی

MBTI تستاپ

با انجام این آزمون شما متوجه می‌شوید که درون‌گرا هستید یا برون‌گرا، در جمع‌آوری اطلاعات شهودی هستید یا حسی، شخصیتی احساسی دارید یا منطقی و در سبک هدایت با جهان خارج ادراکی برخورد می‌کنید یا قضاوتی. این آزمون شخصیت تفاوت‌های روانشناسی را بر اساس چهار بخش متقابل یا دیکوتومی دسته‌بندی می‌کند که در نتیجه باعث ایجاد ۱۶ نوع تیپ شخصیتی می‌گردد. معمولاً این ۱۶ نوع با اشاره به حروف اول هر کلمه شناخته می‌شود. افراد در برقراری ارتباط با دنیای اطراف به دو نوع درونگرا و برونگرا تقسیم بندی می‌شوند. بنا به تعریف مؤسسه مایرز-بریگز، تفاوت درونگرایی و برونگرایی در نحوه مدیریت انرژی و تأمین و هدایت انرژی خلاصه می‌شود. افراد درونگرا( Introvert) افراد درونگرا انرژی را از درون کسب می‌کنند و دایره ارتباطی محدودی دارند. به فعالیت‌های ذهنی مانند مطالعه علاقمند هستند. افراد برونگرا ( Extrovert) افراد برونگرا انرژی را از دنیای بیرون کسب می‌کنند و در تصمیم گیری‌ها واکنش سریعتری دارند. افراد حسی ( sensor) افراد حسی بیشتر اطلاعات خود از محیط را با استفاده از حواس پنجگانه دریافت می‌کنند. جزئی نگر هستند . افراد شهودی ( intuitive) افراد شهودی بیشتر از حس ششم خود بهره می‌گیرند و علاقه مند به چیزهایی که باید باشند، هستند. این افراد بیشتر وقت خود را رویاپردازی می‌کنند. افراد احساسی( feeler) افراد احساسی بیشتر تصمیمات خود را بر اساس احساساتشان می‌گیرند . فرد احساسی بیشتر تحت تأثیر فیلم‌ها یا... قرار می‌گیرد. افراد منطقی (thinker) افراد منطقی تصمیمات و قضاوات خود را بر اساس منطق قرار می دهند. افراد قضاوتی ( judger) افراد ادراکی ( perceiver ) این تست از چهار مشرب زیر تشکیل شده‌است: * مشرب سنتی * مشرب تجربه گرا * مشرب بینشی * مشرب ایده آل گر

نتایج افراد شرکت کننده

این نتایج به تصمیم خود کاربران بصورت عمومی منتشر می شود
تصویر نام آزمون دهنده توضیح/امتیاز عملیات
Zahra hamedi ISTJ
Abolfazl ess INTP
amir nikzad INFJ
سودابه رجبی نیا INFJ
آقای مهبد کامکار ESTP
رضا محسنی اصفهانی ESTJ
داود رهبرانی ESTJ
محدثه چالشگر ESFJ
علی ENFJ
آقای حمید مرتضوی ENFJ

نظرات

  • زهرا 07:48 - جمعه 25 مرداد 1398 جالبه که بیشتر افراد برونگرا کارنامشون رو پابلیک کردن.
  • 04:40 - یکشنبه 13 مرداد 1398