فروم آزمون

تست مدل رفتاری DISC


آزمونهای مرتبط
تصویر عنوان آزمون
تست نئو-فرم کوتاه
تست مهارتهای مذاکره پیره
OSIPOW پرسشنامه استرس شغلی
تست رضایت شغلی مینه سوتا
تست هوش هیجانی
مقیاس کمالگرایی هیل
تست نئو فرم بلند (NEO PI-R)
تست سنجش رغبت شغلی هالند
تست شخصیت شناسی mbti
آزمون سنجش افسردگی

تست مدل رفتاری DISC

دیسک یکی از محبوب ترین تست های رفتارشناسی است و کاربردهای زیادی در زمینه های توسعه فردی،خانوادگی،شغلی و سازمانی دارد.مهم ترین مزیت آزمون دیسک نسبت به آزمون های دیگر سادگی این آزمون است.

نتایج افراد شرکت کننده

این نتایج به تصمیم خود کاربران بصورت عمومی منتشر می شود
تصویر نام آزمون دهنده توضیح/امتیاز عملیات
آقای مهبد کامکار Pure D
آقای داریوش سنقری I-C
نیلوفر رزم آرا خصوصی!
فرید ایوانی خصوصی!
سمانه محمدزاده خصوصی!
شرکت مدیران ایران خصوصی!
خانم کتایون اسفندیاری خصوصی!
آقای داریوش سبحانی خصوصی!
ادمین تستاپ خصوصی!

نظرات